You are hereUutisten kerääjä / Lähteet / www.partio.fi

www.partio.fi


Julkaise syötteitä
Syötteen kokonainen osoite. 2 vuotta 8 viikkoa sitten

Arvokyselyillä selvitettiin partion arvojen tärkeyttä

Ma, 2018-06-11 14:41

Ihmisten auttaminen ja kunnioittaminen on partiotoiminnan arvoista tärkein, uskonto herätti eniten ristiriitaisia ajatuksia.

Partiossa käytävä valtakunnallinen arvokeskustelu on vuosien 2017–2018 suurimpia hankkeita. Keskustelun tavoitteena on selventää partion arvojen tulkintaa ja edistää arvoista keskustelemisen kulttuuria partiossa. Projektin aikana on tehty kaksi arvoja koskevaa jäsenkyselyä, järjestetty keskusteluja ja näkemysten keruuta useissa valtakunnallisissa partiotapahtumissa sekä laadittu aineisto arvokeskustelujen käymiseksi piirien ja lippukuntien tapahtumissa. Arvokeskustelu tukee partion strategiaa 2015–2018 ja sen pohjalta laadittuja Suomen Partiolaisten kaksivuotislinjauksia. 

Jäsenistön näkemyksiä partion arvoista pyrittiin kartoittamaan laajasti kahdella arvokyselyllä, joista toinen toteutettiin elo-syyskuussa 2017 ja toinen helmi-maaliskuussa 2018. Kyselyssä käytetyt arvot on tiivistetty partion arvopohjan muodostavan peruskirjan kohdista ”arvopohja", "partioihanteet, partiolupaus, tunnus" sekä "partioliikkeen toimintaperiaatteita". Ensimmäinen kysely kartoitti partion arvojen tärkeyttä ja sovellettavuutta sekä kysyi, puuttuuko partion arvopohjasta jotain. Toisessa kyselyssä syvennyttiin arvoihin, jotka ovat herättäneet eniten ristiriitaisia näkemyksiä edellisessä kyselyssä sekä arvoihin, joiden koettiin puuttuvan tai tarvitsevan vahvistusta. 

Molemmat kyselyt lähetettiin kaikille yli 15-vuotiaille partiolaisille Suomessa. Kyselyt toteutettiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Ensimmäiseen kyselyyn tuli 2774 suomenkielistä ja 129 ruotsinkielistä vastausta ja toiseen kyselyyn 2856 suomenkielistä ja 150 ruotsinkielistä vastausta. 

Kiitos arvokyselyihin vastanneille ja arvokeskusteluiden järjestäjille ja osallistujille!

Käytyjen arvokeskustelujen, tilaisuuksien ja arvokyselyjen pohjalta arvotyöryhmä suosittelee seuraavia toimenpiteitä:

 1. Peruskirjan arvoja käsittelevää kieltä selkeytetään ja monitulkintaisuutta vähennetään. Nyt arvojen muotoilut ovat osin niin monisanaiset, että jokainen voi tulkita ne tavallaan. Lisäksi arvot ovat monessa kohtaa peruskirjaa ja niistä ei ole olemassa virallista tiivistelmän omaista listaa. Tästä olisi hyötyä esimerkiksi partiokoulutuksissa arvoja käsiteltäessä, mikä edistäisi arvoista keskustelemisen kulttuuria.

 

 1. Partion luontosuhde ja ympäristö: Kehitetään arvon soveltamista niin, että se toteutuu ohjelmasisältöjen lisäksi paremmin partion käytännön toiminnassa. Tehdään suunnitelmat, joissa käsitellään kokonaisvaltaisemmin partion mahdollisuutta elää arvoa todeksi ja olla entistä ympäristöystävällisempi valinnoissa esimerkiksi leiriympäristössä ja muissa kasvatuksellisissa tilanteissa sekä toisaalta organisaationa huomioiden kuitenkin lippukuntien ja partiolaisten taloudelliset rajoitteet. Laajennetaan peruskirjan ja partion ympäristöajattelua laajemmin kestävän kehityksen teemoihin ja globaaleihin ympäristöhaasteisiin.

 

 1. Toimiminen eettisesti oikein: Arvoa pidettiin hyvänä, mutta erittäin monitulkintaisena. Tämä olisi hyvä uudelleen kirjoittaa samalla kun peruskirjaa muuten selkiytetään.

 

 1. Partion rooli rauhanliikkeenä ja kansainvälinen yhteistyö nähdään tärkeänä, mutta sen käytännön sovellettavuutta tulisi kehittää.  Tässä yhteydessä kannattaa tarkastella mahdollisuutta laajentaa sitä vahvemmin myös globaalin oikeudenmukaisuuden suuntaan. Näitä arvoja voisi uudelleen sanoittaa ja kirkastaa peruskirjaan sekä tukea ohjelman kautta.

 

 1. Myönteinen asenne uskontoon ja hengellisyyden etsiminen: Uskonto oli eniten molemmissa arvokyselyissä ristiriitaisimpia näkemyksiä herättävä arvo, joka myös koettiin hankalaksi soveltaa partion arjessa. Aihe herätti osin vastakkaisiakin näkemyksiä, mutta pääviesti oli, että partiossa tulee olla tilaa jokaisen oman vakaumuksen toteuttamiselle ja eri uskontoihin tulee suhtautua kunnioittavasti kuitenkin niin, että jätetään tilaa myös uskonnottomuudelle. Peruskirjaa päivitettäessä olisi hyvä ratkaista, kuinka partion hengellinen ulottuvuus voidaan toteuttaa niin, että eri uskontokuntiin kuuluvat ja uskonnottomat kokevat itsensä tervetulleeksi partioon ja eivät joudu toimimaan henkilökohtaisen vakaumuksensa vastaisesti. Suositellaan myös lupauksen tarkastelemista tästä näkökulmasta.

 

Sovellettavuuden parantamiseksi lippukunnat tarvitsevat konkreettisia välineitä eri vakaumusten ja uskonnottomuuden yhteensovittamiseen partion hengellisyyden arvon kanssa esimerkiksi koloiloissa, leireillä ja lupauksenantotilaisuuksissa.   Ohjelman hengellisten sisältöjen ohjeistukset tulisi olla helppoja ymmärtää ja käyttää eri valmiuksia omaaville partiolaisille.  On varmistettava, onko ohjelmassa riittävästi uskontodialogiin ja laajemmin mm. vihapuheen ehkäisyyn liittyviä sisältöjä. Partion tulisi SP- ja lippukuntatasolla pystyä selkeyttämään uskontosuhdettaan ulospäin mm. vanhemmille ja muille sidosryhmille. Kaikki muutokset tulee toteuttaa hyvässä dialogissa kirkon kanssa ja aiheen henkilökohtaisen merkittävyyden monelle partiolaiselle ymmärtäen.

 

 1. Tarkistetaan, onko ohjelmasisällöissä mediakriittisyyteen liittyviä sisältöjä.

 

 1. Partiolaiset ovat vahvasti puoluepoliittisen sitoutumattomuuden takana, mutta toisaalta yhteiskunnallinen aktiivisuus nähdään enimmäkseen myönteisenä. Haasteena on, että termit menevät osin sekaisin ja jotkut vastaajat kokevat kaiken yhteiskunnallisen aktiivisuuden poliittisena. On hyvä tehdä toimenpiteitä, jotka auttavat tunnistamaan ja määrittelemään puoluepoliittisen sitoutumattomuuden ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden eron sekä edistävät puoluepoliittisesti sitoutumattoman yhteiskunnallisen aktiivisuuden toteutumista.   Olisi myös hyvä laatia ohje vaaleihin liittyen mm. onko toivottavaa, että yksittäiset ehdokkaat tuovat partiolaisuutta esille. Yksilöiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen valmiuden kasvattamiseen tulisi panostaa. Olisi hyvä selkeyttää, mistä partion päättäjät saavat tukea ja suuntaviivoja päätöksilleen ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. 

 

8. Uskollisuus omaa maata kohtaan: Arvo koettiin verrattain vaikeaksi soveltaa ja herätti ristiriitaisia näkemyksiä ja huolta nationalismista. Arvo olisi hyvä uudelleen sanottaa peruskirjaan niin, että se tarkoittaa positiivista ja rakentavaa otetta omaa maata kohtaan, mutta ei sulje muuta maailmaa pois tai ole ristiriidassa kansainvälisen yhteisvastuun kanssa.  Lisäksi tulisi varmistaa, että partion ohjelmassa ja perinteissä on tapoja tuoda arvoa esille ja soveltaa sitä positiivisen yhteiskunnan rakentamisen kautta

 

Arvokyselyiden tuloksiin voit tutustua täällä: www.partio.fi/arvokeskustelu

Lisätietoja arvotyöryhmältä:

Karoliina Tikka: karoliina.tikka@partio.fi
Riikka Nenonen: nenonen.riikka@gmail.com

 

Kuva: Anna Enbuske

Kategoriat: Partiojärjestöt

PartioID-kirjautumisessa huoltokatko to 14.6. klo 7-12

Ma, 2018-06-11 10:03

Partion palveluihin kirjautumisessa on huoltokatko torstaina 14.6. Katko alkaa klo 7.00 ja sen arvioitu päättymisaika on noin klo 12.00.

Huoltotyön aikana kirjautuminen Kuksaan tai Moodleen ei toimi. Myöskään Office 365 -palveluihin, kuten sähköpostiin, Jemmaan tai Yammeriin ei voi kirjautua.

Huoltokatko koskee pelkästään kirjautumista PartioID:llä. Sillä ei ole vaikutusta palveluiden muuhun toimintaan, kuten esimerkiksi sähköpostin kulkuun tai ajastettuihin toimintoihin. Palveluita voi käyttää normaalisti, jos on kirjautunut sisään ennen katkoa.

 

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa. Tiedotamme katkosta verkkosivuilla https://www.partio.fi/asiakaspalvelu sekä tunnistautumista vaativissa palveluissa, kuten Kuksan ja Jemman etusivuilla.

Kategoriat: Partiojärjestöt

Jukka Koskelaiselle partiolaisten sankarimerkki

Pe, 2018-06-01 11:14

Suomen Partiolaiset ovat myöntäneet Jukka Koskelaiselle sankarimerkin torstaina 31.5.2018. Sankarimerkki on Suomen Partiolaisten korkein merkki, joka myönnetään henkilölle, joka on osoittanut poikkeuksellista rohkeutta henkeä uhkaavassa tilanteessa. Turkulaisessa Kupittaan Henrikinpojat -lippukunnassa toimiva Koskelainen pelasti mieshenkilön hukkumiselta viime vuoden heinäkuussa Pöytyällä.

 24-vuotias Koskelainen pelasti vuoden 2017 heinäkuussa Pöytyän Savojärvellä hukkumassa olleen mieshenkilön. Koskelainen kuuli kuvausretkellään kahden ihmisen, miehen ja naisen, avun huutoja Savojärveltä keskellä yötä. Koskelainen lähti etsimään venettä päästäkseen järvelle, sillä järvellä oli sankka sumu, jonka vuoksi näkymä järvelle oli huono. Hän kohtasi sattumalta järven rannassa henkilön, jolla oli vene. Koskelainen jäi rannalle soittamaan hätäkeskukseen samalla kun tämä toinen henkilö lähti soutamaan järvelle kohti avunhuutoja. Soutaja sai pelastettua mieshenkilön järvestä, mutta naishenkilön äänet olivat kadonneet Koskelaisen hälyttäessä apua.

Sankarimerkin jakoi torstaina Turussa Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria ”Hilla” Ruohola. Ruohola kommentoi Koskelaisen toimintaa seuraavasti:

- Partiolaisen organisointi- ja johtamistaidoillasi otit Jukka hätätilanteen haltuun ja teit selkeän työnjaon välillenne. Ripeän, johdonmukaisen ja johtajuutta osoittaneen toimintasi ansiosta toinen järvellä olleista henkilöistä saatiin pelastettua.

Lähes vuoden takainen pelastamistilanne on jäänyt Koskelaisen mieleen. Torstain tilaisuudessa hän muistutti paikalle olleita toimimaan hätähuutoja kuullessaan:

- Jos koskaan tulee vastaan tilanne, jossa epäilette kuulevanne avunhuutoja, niin pysähtykää hetkeksi ja kuunnelkaa tarkkaan. Jos ne ovat avunhuutoja, ryhtykää toimeen, koska ette voi etukäteen tietää, kuinka vakavasta tilanteesta on kysymys. Siinä vaiheessa, kun olette ryhtyneet toimeen ja saaneet ihmishengen pelastettua, olette tehneet oikeasti jotain hyvää, joka jättää varmasti jäljen pelastettavan elämään.

Sankarimerkki on Suomen Partiolaisten ansiomerkkijärjestelmän korkein merkki. Sankarimerkki voidaan myöntää suurta uhrautuvaisuutta osoittavasta teosta, jonka aikana partiolainen tai autettava on ollut taikka he molemmat ovat olleet ilmeisessä hengenvaarassa. Sankarimerkin kantaminen on viesti: ihmishengen ollessa uhattuna ei ole sijaa välinpitämättömyydelle, epäröinnille tai oman edun suojelemiselle.

 

Kuva: Johanna Seulu

Kategoriat: Partiojärjestöt

Julia Parkko digituottajaksi partion osaamiskeskukseen

Ti, 2018-05-29 12:06

Partion Nuorisoalan Osaamiskeskus sai vahvistusta digiosaamiseen, kun DI Julia Parkko, 30, aloitti digituottajan määräaikaisessa tehtävässä 24.5. Digituottajan työnkuvaan kuuluu osaamiskeskuksen viestintä ja markkinointi, digitaalisten menetelmien ja toimintamallien tuottaminen sekä sidosryhmä- ja vaikuttamistyö. Yksi Julian keskeisimpiä tehtäviä on digiprojekti, jonka tavoitteena on luoda digitaalinen osaamiskiekko järjestöjen, oppilaitosten ja opiskelijoiden yhteiseksi työvälineeksi.

Julia on aiemmin työskennellyt mm. IT-alalla sovelluskonsulttina ja Tekniikan akateemiset TEK -ammattijärjestössä projektitehtävissä. Partiomaailma on Julialle entuudestaan tuttu, sillä Julia on harrastanut partiota sudenpennusta alkaen Elimäen Metsäsudet -lippukunnassa sekä piirin ja keskusjärjestön vapaaehtoistehtävissä. Digiviestinnän kokemusta hän onkin hankkinut erityisesti partioprojektien parissa.

”Olen päässyt hyödyntämään partiossa oppimiani taitoja ja osaamista työelämässä ja koenkin, että sen takia on todella mielenkiintoista päästä työskentelemään näiden asioiden parissa partion osaamiskeskuksessa”, Julia kertoo.

Julian tehtävä osaamiskeskuksen digituottajana jatkuu vuoden 2018 loppuun.

Kategoriat: Partiojärjestöt

Turun Sinappia ja Suomen Partiolaiset yhdistävät voimansa

Ma, 2018-05-28 09:28

Stipendirahastolla kerätään varoja nuorten eriarvoistumisen ehkäisemiseksi

Turun Sinappia ja Suomen Partiolaiset perustavat nuorten eriarvoistumisen ehkäisemiseksi stipendirahaston, johon kerätään varoja Turun Sinappia -sinappipakkausten myynneistä K-ruokakaupoissa. Kerätyillä varoilla tuetaan nuorten yhtäläistä mahdollisuutta harrastaa partiossa. Nuoret myös haastetaan sosiaalisessa mediassa edistämään keskinäistä yhdenvertaisuutta. Sanomaa lähtee viemään eteenpäin toimittaja Riku Rantala, joka on itse entinen partiolainen.

Tasa-arvon stipendirahaston varoilla tuetaan konkreettisin varustepaketein Suomessa asuvien nuorten yhtäläistä mahdollisuutta harrastaa ja saada uusia kavereita partion parista. Rahastoon lahjoitetaan elo-joulukuussa 5 senttiä jokaisesta K-ruokakaupassa myydystä Turun Sinappia -pakkauksesta. K-ryhmä haluaa olla mukana ehkäisemässä nuorten eriarvoistumista.

 - Yhdymme lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttilan huoleen lasten eriarvoistumisesta nyky-Suomessa, ja haluamme osaltamme kantaa kortemme kekoon tässä tärkeässä asiassa. Turun Sinappia haluaa omalla toiminnallaan muuttaa ilmapiiriä ja tukea nuorten harrastamista, kertoo Marketing Manager Alexander Kråkström Unileveriltä.

Toimittaja Riku Rantala on entinen partiolainen, jolle nuoret sekä luonto ovat tärkeitä. Hän vie Nuotiomestarina sanomaa omalta osaltaan eteenpäin, ja myös vierailee kahdella partiolaisten kesäleirillä.

- Aloitin partion 7-vuotiaana ja jatkoin touhua ensimmäisiin pitkiin reissuihini asti. Ilman partion iltanuotioilla saatuja nauruja, oppeja, kavereita ja kokemuksia musta ei olisi ikinä tullut kansainvälistä seikkailijaa, yrittäjää ja luovan työn ammattilaista. Harrastuksena se tuntui monia muita luovammalta ja tasa-arvoisemmalta. Ei tarvittu tonnien varusteita eikä kalliita kuukausimaksuja. Riitti kun lähti kavereiden kanssa metsään ja otti homman itse haltuun, Rantala sanoo.

- Kun lasten ja nuorten eriarvoisuus nyt kasvaa, harrastukset ovat avainasemassa. Liian monelta perheeltä puuttuu varoja tai voimia harrastuksiin. Liian harva tietää, että partioon on helppo tulla, siellä on tilaa kaikille ja ennen kaikkea pirun hauskaa. Sitä viestiä haluan Nuotiomestarina välittää.

Some-haaste kannustaa ottamaan kantaa nuorten tasa-arvoon: #tasaarvonnuotiolla

#tasaarvonnuotiolla-haasteessa nuoret kutsutaan julkaisemaan oman kuvansa nuotion äärestä ja nostamaan tärkeää aihetta esille. Myös kuvat kerryttävät stipendirahaston pottia, ja kuvien julkaisseiden kesken arvotaan Turun Sinappia -tuotepaketteja.

Turun Sinappia viettää tänä vuonna 70. juhlavuottaan. Se on kuulunut suomalaisten arkeen sekä juhlaan, ja maistuu kaikille tasapuolisesti ikään, sukupuoleen, ammattiin tai vaikkapa kotipaikkaan katsomatta. Juhlavuotenaan Turun Sinappia haluaa tehdä konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi. Partio on maailman suurin nuorisoliike, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua harrastamisen keinoin.

Osallistu #tasaarvonnuotiolla-kuvahaasteeseen! Katso ohjeet: www.partio.fi/tasaarvonnuotiolla

 #tasaarvonnuotiolla #turunsinappia70 #partioscout

 

 

 

Kategoriat: Partiojärjestöt

Nuorten työelämätaitojen inspiraatiopäivässä sparrattiin sekä nuorta työnhakijaa että haastattelijaa

To, 2018-05-24 17:16

Vapaaehtoistyötehtävissä opitut asiat ovat tärkeitä työelämätaitoja erityisesti nuorille, jotka etsivät ensimmäisiä työpaikkojaan. Vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuus ja uusien asioiden omaksumisen taito ovat tulevaisuuden työelämässä tärkeämpiä kuin koskaan ennen. Nuorten työelämätaitojen inspiraatiopäivässä haastettiin osallistujia miettimään, miten jokainen nuori pääsee osoittamaan ja käyttämään osaamistaan. 

"Työelämä muuttuu ja nykyajan lapset kasvavat maailmaan, jossa osaamista on päivitettävä jatkuvasti", ennustaa Perttu Jämsen Sitrasta. Harrastus- ja vapaaehtoistoiminta ovat hyviä paikkoja oppia tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja ja saada kokemusta erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta.  

"Nuorten vapaaehtoistyössä keräämä osaaminen kerryttää Suomen kilpailukykyä", uskoo Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen Antti Reinikainen. Nuorten työntekijöiden tuore osaaminen esimerkiksi digitaalisesta viestinnästä pitää yrityksien markkinoinnin tämän päivän trendeissä kiinni. 

Tapahtumassa myös sparrattiin nuorta työnhakijaa ja tätä haastattelevaa työnantajaa siitä, miten yhdessä nuorta tukemalla hänen osaamisensa saadaan näkyville. Teatterin menetelmin kävi konkreettisesti ilmi se, että työnantajatkaan eivät tiedä tai osaa kysyä nuorelta tämän harrastustoiminnassa hankkimasta osaamisesta. Nuori puolestaan saattaa jännittää tilannetta niin paljon, että ei muista kertoa omatoimisesti oikein mitään.  

Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen työ jatkuu. "Partio on valtakunnallisesti uskottava ja vahva siinä osaamisessa, mitä sillä on. Partiolaiset tekevät vaikuttavaa työtä osaamisen sanoittamisen eteen!" vakuuttaa Jaana Wallden Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.  

Partion nuorisoalan osaamiskeskus 

Suomen Partiolaisten osaamiskeskuksen päätehtävä on kehittää työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa. 

Partion osaamiskeskus koordinoi monialaista yhteistyötä yhdessä nuorten, opettajien, nuorisotyöntekijöiden, koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. 

Nuorisoalan osaamiskeskukset rahoittaaOpetus- ja kulttuuriministeriö 

 

Lisätietoja: partio.fi/osaamiskeskus 

Teksti: Laura Kalervo, kuvat: Elina Kamppari

Kategoriat: Partiojärjestöt

Vapaaehtoistoiminta ja yritysmaailma edistävät yhteisvoimin parempaa johtajuutta

To, 2018-05-24 12:56

Miten nuoret vapaaehtoistoiminnan johtajat ja yrityksen edustajat voisivat oppia toisiltaan ja kehittää yhdessä parempaa johtajuutta? Tähän etsivät ratkaisua nuorille vapaaehtoistoiminnan johtajille suunnattu Value Based Leadership-koulutusohjelma (VBL) ja Elisa Oyj, jotka lähtevät yhdessä kokeilemaan tapoja, joilla eri sektorien ja sukupolvien johtajat kohtaavat ja oppivat toinen toisiltaan.

Value Based Leadership -koulutuksen ympärille rakentuvan toiminnallisen yhteistyön kautta on tavoitteena laajentaa erilaisten johtajuuteen liittyvien arvojen ymmärrystä, tukea suomalaisen johtajuuden sukupolvenvaihdosta ja kehittää johtamisen tasoa nuorista alkaen. ”Yhteistyössä nuorten kanssa voimme oppia paljon nuorten odotuksista työelämää ja johtajuutta kohtaan”, kertoo Elisan henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho. ”Voimme tukea entistä monimuotoisemman johtajasukupolven kasvua ja kehittää samalla omaa johtamistamme.”

”Yhteiskuntavastuu konkretisoituu teoissa. Arvoperusteisen johtamiskoulutuksen järjestäminen yhteistyössä Partiolaisten kanssa on hyvä esimerkki vastuullisuuden jalkauttamista käytäntöön tässä ja nyt”, toteaa yritysvastuujohtaja Minna Kröger.

Yhteistyö sisältää käytännössä esimerkiksi diversiteettivalmennusta, jota VBL-kouluttajat tarjoavat elisalaisille. Elisalaiset puolestaan valmentavat VBL-koulutuksen käyneitä fasilitointitaidoissa sekä voivat toimia mentoreina nuorille VBL-osallistujille.

Suosittu koulutus sai mallin Ruotsista

Value Based Leadership on syventävä arvopohjaisen johtajuuden koulutus, joka on avoin kaikille 20-29-vuotiaille eri järjestöissä toimiville vapaaehtoistoiminnan johtajille. Koulutus keskittyy itsetuntemukseen ja monimuotoisuuteen johtajuuden perustana.

VBL sai alkunsa Ruotsin kuninkaan säätiön ja Ruotsin partiolaisten yhteistyöstä, ja Ruotsissa on järjestetty koulutusta menestyksekkäästi jo kymmenen vuoden ajan. Noin 80 suomalaista on aiemmin osallistunut Ruotsissa järjestetyille yhteiskursseille. Viime vuonna Suomen Partiolaiset toi koulutuksen Suomeen ja nyt käynnistymässä on jo neljäs Value Based Leadership -koulutus.

"VBL oli minulle silmiä avaava kokemus, josta sain paljon itseluottamusta toimia johtajana ja taitoa toimia ryhmän jäsenenä. Ilman näitä kokemuksia en toimisi nyt Suomen suurimman nuorisojärjestön puheenjohtajana. Koulutus on antanut siihen poikkeukselliset valmiudet", Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola kertoo.

 

Kuva VBL-kurssilta 2017, kuvaaja Noora Qvick.

 

Kategoriat: Partiojärjestöt

Osallistu #tasaarvonnuotiolla -haasteeseen!

Ma, 2018-05-21 14:17

Nuotiolla vietetty yhteinen hetki on kokemuksena kaikille tasavertainen. Makkara paistuu tikun nokassa istumapaikasta riippumatta, tarinoita kertoo kukin vuorollaan, kukaan ei istu takarivissä, vaan tilaa kaverille tehdään siirtymällä hieman lähemmäs toisia. Sinappia levitetään oman makkaran lisäksi myös vierustoverin makkaralle.

Turun Sinappia on kuulunut suomalaisten elämään, arkeen sekä juhlaan, jo 70 vuoden ajan. Juhlavuotena Turun Sinappia ja Suomen Partiolaiset tekevät yhteistyötä, jossa tuetaan Suomessa asuvien nuorten yhtäläistä mahdollisuutta harrastaa, luoda muistoja loppuelämäksi ja saada uusia kavereita partion parissa.

Turun Sinappia lahjoittaa jokaisesta K-ruokakaupoissa elo-joulukuussa myydystä Turun Sinappia -tuotteesta 5 senttiä Turun Sinappia Tasa-arvon stipendirahastoon. Stipendirahaston varoilla lahjoitamme konkreettisia varustepaketteja niille nuorille partiolaisille ympäri Suomen, joilla varusteiden puute muodostaa kynnyksen harrastamiselle.

Osallistu #tasaarvonnuotiolla -haasteeseen!

Lisäksi haluamme haastaa Sinut tasa-arvon nuotiolle! #Tasaarvonnuotiolla-haasteessa kutsumme kaikki partiolaiset nuotion ääreen tasa-arvon puolesta. Julkaisemalla oman #tasaarvonnuotiolla-kuvasi, osallistut Turun Sinappia -tuotepakettien arvontaan. Jaossa on yhteensä 18 kpl Turun Sinappia -tuotepaketteja, arvo noin 20 euroa. Lisäksi Suomen Partiolaisten raati valitsee kaikkien kuvien joukosta 3 hyvän fiiliksen kuvaa, joiden julkaisseet voittavat noin 150 euron arvoisen Fiskars-välinepaketin.

Julkaistut kuvat kerryttävät entisestään Turun Sinappia Tasa-arvon Stipendirahastoa aina 1000 euroon asti.

200 julkaistua kuvaa = 200 euroa
500 julkaistua kuvaa = 500 euroa
1000 julkaistua kuvaa = 1000 euroa

Osallistu näin:
 1. Kokoonnu partiokaverien, naapureiden, uusien tuttavien tai vaikka mummin ja ukin kanssa yhteisen nuotion ääreen. Tasa-arvonnuotio voi olla jo suunnitellussa partiotapahtumassanne tai voit muuten vaan kutsua uusia tai vanhoja ystäviä nuotiolle. Haasteeseen voit osallistua myös ilman tulta, mutta olemme huomanneet, että yhteinen aika maistuu vielä paremmalta hyvän ruuan kera.
 2. Ota kuva ja julkaise se instagramissa hashtagein #tasaarvonnuotiolla ja #partioscout 31.8.2018 mennessä.
 3. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan Turun Sinappia -tuotepalkintoja. Palkintoja on jaossa yhteensä 18 kappaletta. Palkinnon arvo on noin 20 euroa.
 4. Suomen Partiolaisten raati valitsee kaikkien kuvien joukosta 3 hyvän fiiliksen kuvaa, joiden julkaisijat voittavat noin 150 euron arvoisen Fiskars-välinepaketin.
 5. Oletko sinä haaveillut uudesta varustepaketista? Kuvat kerryttävät myös Turun Sinappia Tasa-arvon stipendirahastoa. Stipendirahaston varoilla lahjoitamme varustepaketteja niitä tarvitseville nuorille partiolaisille ympäri Suomen.
Mukana tukemassa Nuotiomestari Riku Rantala

Madventuresista tuttu ja entinen partiolainen Riku Rantala on mukana #tasaarvonnuotiolla. Juhlavuoden aikana Riku vierailee kesän suurimmilla partioleireillä ja on mukana haastamassa koko Suomea nuotion äärelle nuorten eriarvoisuuden ehkäisemiseksi.

”Aloitin partion 7-vuotiaana sudenpentuna Helsingin Sinihaukoissa ja jatkoin touhua ensimmäisiin pitkiin reissuihini asti. Siten mulle on suuri kunnia ottaa vastaan tämä Nuotiomestarin tehtävä. Ilman partion iltanuotioilla saatuja nauruja, oppeja, kavereita ja kokemuksia musta ei olisi ikinä tullut kansainvälistä seikkailijaa, yrittäjää ja luovan työn ammattilaista.

Partiossa oli katto korkealla ja seinät leveällä, tosi monenlaista jengiä – ja harrastuksena se tuntui monia muita luovemmalta ja tasa-arvoisemmalta. Ei tarvittu tonnien varusteita eikä kalliita kuukausimaksuja. Riitti kun lähti kavereiden kanssa metsään ja otti homman itse haltuun. Kun lasten ja nuorten eriarvoisuus nyt kasvaa, harrastukset ovat avainasemassa. Liian monelta perheeltä puuttuu varoja tai voimia harrastuksiin. Liian harva tietää, että partioon on helppo tulla, siellä on tilaa kaikille ja ennen kaikkea pirun hauskaa. Sitä viestiä haluan Nuotiomestarina välittää.”

 

 Kuva: Marko Rantanen

 

 

Kategoriat: Partiojärjestöt

Osallistu valokuvauskilpailuihin!

Pe, 2018-05-18 10:36

Partiolaisia on pyydetty mukaan useisiin valokuvauskilpailuihin kevään ja kesän aikana. Tietoja kilpailuista: 

 

1) Matalan kynnyksen kuvauskilpailu #luontogram Instagramissa

Metsä tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia liikkumiseen ja virkistymiseen – aina retkeilystä lintujen tarkkailuun ja suunnistamisesta luonnonantimien keräämiseen. Mikä on sinun tapasi? 

Kilpailuun voi osallistua postaamalla omalle tai lippukunnan IG-tilille metsäkuvia Maailman ympäristöpäivään 5.6. saakka. Palkinnoksi on luvassa laadukkaita retkeilyvarusteita. 

Lisätietoa: www.pefc.photo 

 

2) 1 st Annual European Scout Photo Contest 2018

Partion maailmanliiton WOSMin Euroopan alueen valokuvauskilpailun esikarsintaan voivat osallistua kaikki suomalaiset partiolaiset. Kilpailun aihe on “Scouting and the Community”.

Kaikkia esikarsintaan lähetettyjä kuvia voidaan käyttää jatkossa partioviestinnässä Suomessa. Kuvausryhmä valitsee ehdokkaiden joukosta maailmanliitton kilpailuun lähetettävät otokset. 

Esikarsinnan läpäisseiden ja kilpailuun lähettyjen kuvien kuvaaja antaa kaikki kuvan oikeudet WOSMille. Lisäksi kuvissa esiintyviltä alaikäisten lasten vanhemmilta sekä aikuisilta tarvitaan täytetty WOSMIN lupalomake. Kuvissa esiintyvien lupalomake löytyy täältä ja kuvaajan lomake täältä.  

Kuvien tulee olla resoluutioltaan 300 dpi. 

Kuvan liitteeksi tulevat tiedot: Kuvaajan nimi, syntymäaika, sähköposti, kuvan nimi ja kuvan ottamisen päivämäärä ja aika.  

Kilpailun pääpalkinnoksi on luvassa 200, 100 ja 50 euron valokuvaukseen liittyvät lahjakortit sekä paljon julkisuutta kuvalle partioviestinnässä Euroopan alueella. 

Kilpailuun voi hakea 15.7. mennessä. Kuvat ja liitteet lähetetään sähköpostilla tai linkeillä SP:n kuvausryhmän puheenjohtajalle Aapo Rainiolle (aapo.rainio@partio.fi). WOSMin info löytyy kokonaisuudessaan täältä. 

 

3) Arctic Biodiversity "Through The Lens" Photography Competition 

Arktinen valokuvauskilpailu on avoin kaikille valokuvauksesta kiinnostuneille. Kilpailussa on myös nuorten (alle 18-v) sarja. Kuvien tulee olla nimenomaan arktiselta alueelta, ja niiden aiheet voivat kuulua johonkin kilpailun neljästä kategoriasta: arktinen biodiversiteetti, arktinen maisema, pohjoisen ihmiset, tai liike-elämä ja tiede arktisella alueella. 

Kilpailuun voi osallistua 1.8. saakka. Voittajat julkistetaan lokakuussa Rovaniemellä. Parhaita kuvia tullaan esittelemään paitsi Rovaniemellä, myös muissa arktisen alueen maissa. Kilpailun järjestää Arktisen neuvoston luontoryhmä CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna). 

Lisätietoa: https://photocontest.arcticbiodiversity.is/

 

HUOM! Valokuvauskilpailuihin voi osallistua vain itse ottamillaan kuvilla. Huolehdithan, että kaikki kuvissa esiintyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valokuvaamiseen sekä kuvan lähettämiseen kilpailuun. Alaikäisten suostumuksen antaa huoltaja. 

 

Kuva: Pinja-Maria Tervonen

Kategoriat: Partiojärjestöt

Sataa uutta tapaa tehdä partiota esiteltiin Tiedekulmassa

Ke, 2018-05-16 08:31

Partion tekoja syrjäytymisen ehkäisyyn, harrastamisen esteiden poistamiseen ja harrastusten ulkopuolella olevien lasten tavoittamiseen esiteltiin Tiedekulmassa Helsingissä 15.5.2018. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuorot myös Helsingin kaupungin kulttuurin- ja vapaa-alan toimialajohtajalta Tommi Laitiolta sekä Me-säätön ohjelmajohtajalta Tiina-Maija Toivolalta.

Partiossa on toteutettu viimeiset kaksi vuotta 100 uutta tapaa -projektia, jonka tavoitteena on madaltaa harrastamisen kynnystä. Annoimme valtavan suuren lupauksen - jatkossa partio tavoittaa yhä enemmän niitä lapsia ja nuoria, joilta puuttuu mielekäs harrastus. Näitä lapsia on yllättävän paljon. Esimerkiksi joka neljäs kahdeksanvuotias kaipaa enemmän kavereita ja kokee itsensä ulkopuoliseksi.

-          Jotta partiolla olisi yhteiskunnallista vaikuttavuutta, partion on oltava mukana ratkaisemassa yhteiskunnallisia ongelmia, kuten lasten ja nuorten yksinäisyyttä, alusti varapuheenjohtaja Ilona Turunen.

Partiossa halutaan, että jokaisella lapsella olisi ystäviä ja joku harrastus. Sata uutta tapaa -projektin myötä partiossa käärittiin hihat ja alettiin selvittää, miten partiosta tehtäisiin entistä avoimempaa ja millä keinoilla tavoitetaan uusia kohderyhmiä. Projektin tulokset ovat myös muiden harrastusten järjestäjien käytettävissä. Erilaiset tavat, joita projektissa kokeiltuun, on koottu vastajulkaistuun oppaaseen Reseptikirja toiminnan avoimuuteen.

Tommi Laitio valotti tilaisuudessa kaupungin ja kuntien sekä kansalaisyhteiskunnan yhteistyömahdollisuuksia. Helsingin vapaa-aikatoiminnan tavoitteena on osaamisen hyödyntäminen, omaehtoisen toiminnan helpottaminen sekä yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien helpottaminen.

-  Kansalaisyhteiskunta on ikään kuin kuntien tuotekehitysosasto. Kunnissa ja järjestöissä halutaan pitkälti samoja asioita. Kunnan tehtävä on tukea olosuhteita ja luoda edellytyksiä kolmannen sektorin toiminnalle. Helsinkikin on paikka, ei organisaatio, Laitio sanoi.

Projektin tärkein tavoite on ollut, että poistamme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kulttuurisia, sosiaalisia tai taloudellisia harrastamisen esteitä ja mahdollistamme kaikille lapsille ja nuorille mielekkään harrastuksen. Me-säätiön ohjelmajohtaja Tiina-Maija Toivola puhui koulujen hyödyntämisestä entistä monipuolisemmin myös vapaa-ajan tiloina. Merkityksellisen tekemisen puute, arjen hallinnan taitojen heikentyminen ja harrastustilojen puute ovat olleet keskeisiä syitä ME-säätiön ME-koulu-konseptin kehittämiseen.

-  ME-koulujen yhteyteen olisi tarkoitus rakentaa yhteisiä tiloja. Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden fiilis halutaan taklata harrastuksen kautta, Toivola kertoi.

Sata uutta tapaa -projektin päällikkö Saara Nykänen esitteli projektissa tehtyjä hankkeita. Projektia on tehty valtakunnallisesti, alueellisesti piirien toimesta sekä paikallisesti lippukunnissa. Toiminta on rahoitettu vuoden 2016 Yhteisvastuu-keräyksestä saaduilla varoilla. Tavoitteena on ollut tuoda partio vähemmän harrastavien ryhmien, kuten maahanmuuttajataustaisten tai eri tavoin vammaisten lasten ja nuorten ulottuville. Myös taloudellisten esteiden tunnistaminen on ollut monissa hankkeissa keskeistä.

Jotta harrastamisen kynnys olisi kaikille matala, on partioharrastuksesta osattava viestiä selkeästi ja niin, että jokainen tuntee olevansa tervetullut joukkoon. Haluamme juurruttaa avoimuuden osaksi perustoimintaa.

Lisätietoja: 100uuttatapaa.fi

Teksti: Jaana Hopeakoski, kuvat: Anna Koroma-Mikkola 

 

 

Kategoriat: Partiojärjestöt

Perhepartio on hyväksytty partion viralliseksi toiminnaksi

Ma, 2018-05-07 09:38

Suomen Partiolaisten Partioneuvosto hyväksyi huhtikuun kokouksessaan perhepartion partion viralliseksi toimintamuodoksi. Perhepartion järjestää aina lippukunta, mutta toiminnan järjestäminen on lippukunnille vapaaehtoista.

Jokaisella alle kouluikäisellä pitää olla toiminnassa mukana vähintään yksi aikuinen omasta lähipiiristä. Alle kouluikäiset osallistuvat toimintaan aina omaan lähipiiriin kuuluvan aikuisen vastuulla ja valvonnassa.

Jäsenmaksu pitää olla maksettuna

Kaikilla perhepartioon osallistujilla tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettu. Uusi jäsenmaksuluokka 4-6-vuotiaille tulee voimaan vuoden 2019 alusta alkaen. 0-3-vuotiaat eivät maksa jäsenmaksua. Jäsenmaksuun voi anoa vapautusta taloudellisin, terveydellisin tai sosiaalisin perustein. Jäsenmaksun maksaneilla on voimassa partiovakuutus. Muut eivät ole partion toimesta vakuutettuja.

Perhepartiotoimintaan osallistuvien yli 15-vuotiaiden tulisi käydä ”Tätä on partio” -koulutusmoduuli, ellei heillä ole vastaavaa osaamista ennestään. Lippukunta voi tarjota koulutuksen Suomen Partiolaisten verkkokoulutuksena tai itse järjestäen esimerkiksi perhepartiokertojen yhteydessä.

Vinkkejä toiminnan järjestämiseen

Perhepartiotoiminnan järjestämiseen voi katsoa vinkkejä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten materiaaleista. Suomen Partiolaiset työstää oman perhepartiomateriaalin vuoden 2019 aikana.

Kuvat: Harri Halmejärvi

Kategoriat: Partiojärjestöt

Partio ja tietosuoja

Pe, 2018-05-04 09:05

GDPR on lyhenne sanoista General Data Protection Regulation eli yleinen tietosuoja-asetus. Sitä aletaan soveltaa kaikissa EU-maissa 25.5.2018 (organisaatiosta riippumatta). Tietosuoja-asetuksen tarkoitus on erinomainen: Sitä noudattamalla parannetaan henkilötietojen suojaa, edistetään henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja estetään henkilötietojen väärinkäyttöä. 

Kaikille partiolaisille, partion sidosryhmille ja partiosta kiinnostuneille on julkaistu www.partio.fi/tietosuoja -sivusto. Sinne kootaan partion valtakunnalliset dokumentit ja ohjeet sekä perusteet ja tietosuojaperiaatteet. Ne ovat avuksi myös partiolippukunnille, kun ne huolehtivat osoitusvelvollisuudestaan eli siitä, että henkilötietojen käsittelystä kerrotaan avoimesti, selkeästi ja oikea-aikaisesti partiolaisille, heidän huoltajilleen ja partion vapaaehtoisille. Lue lisää

Partiolippukunnille on tehty erilliset ohjeet tietosuoja-asetukseen valmistautumiseksi ja hyvän tietosuojan kehittämiseksi. Ohjeita tukee konkreettinen kartoitus- ja suunnittelutyökalu.

Tietosuoja-asetus ei muuta merkittävästi partiolaisten arkea. Henkilötietojen käsittelyperusteita on tarkistettu asetuksen perusteella. Kuksassa julkaistaan toukokuussa käyttösitoumus, jonka jokainen käyttäjä hyväksyy kirjautuessaan järjestelmään ja perehtyy siten tietosuoja-asetuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Tarkoituksena on viestiä henkilötietojen käsittelystä aiempaa avoimemmin ja enemmän. Suomen Partiolaiset ja partiopiirit tukevat partiolippukuntia kehittämään osaamistaan ja huolehtimaan arjen hyvästä tietosuojasta. Tutustu ensimmäisiin käytännön tietosuojaesimerkkeihin partiossa. 

Jos haluat tukea tai neuvontaa, ota yhteyttä

Kuvat: Anna Enbuske 

Kategoriat: Partiojärjestöt

Esikoulujen partioviikossa mukana 24 000 lasta

To, 2018-05-03 11:02

Suositussa Esikoululaisten Partioviikossa on mukana 24 000 eskarilaista tuhannessa päiväkodissa. Monilla paikkakunnilla kampanjaan liittyi lippukunnan vierailu partioviikolla 23.-29.42018. Kiitelty kampanja tarjoaa opettajalle valmiin, uuteen opetussuunnitelmaan pohjautuvan materiaalipaketin, jonka avulla voi tutustua partioon ja saada vinkkejä toimintaan. Viikon aikana kokeillaan uusia asioita ja liikutaan luonnossa. Jokainen lapsi saa oman tehtäväkortin, johon kerätään tarroja ja viikon päätteeksi lapset palkitaan Partioviikko-rintamerkillä. 

”Pidimme kovasti valmiista materiaalista; siitä oli helppo poimia toimintaan leikkejä ja muita toimintoja. Materiaali sopii hienosti sisällöltään esiopetuksen opetussuunnitelmaan ja vinkkejä ja toimintaideoita voi käyttää myöhemminkin toiminnassa”, kertoo Omenapuun päiväkodin johtaja Marika Suojanen Mäntsälästä. Omenapuu osallistui esikoulujen partioviikkoon jo neljättä kertaa. 

”Rakensimme yhdessä lasten kanssa sisälle leikkinuotion, jonka ympärillä huusimme partiohuutoja, lauloimme partiolauluja, leikimme partioleikkejä ja juttelimme partiotavoista. Open omat partiomuistot nousivat lämpiminä mieleen ja lapsista oli mielenkiintoista nähdä vanhoja partiotavaroita ja -muistoja", itsekin entinen partiolainen Suojanen valotti teemaviikkoon valmistautumista.  

Omenapuulaiset saivat retkivieraakseen Mäntsälän Metsäkäpyjen perhepartioryhmä Tikrujen vetäjän Jaana ”Jasu” Hopeakosken heti viikon aluksi maanantaiaamuna. Lähimetsä kutsui retkelle, jossa Kultakaislat pääsivät partiotekemisen makuun.  

Tällä kertaa retken opettavaisessa osuudessa tutustuttiin puulajeihin hauskan puu-hipan avulla. Leikissä piti ehtiä mainitun puun luokse ennen kuin hippa saa kiinni. Mänty oli monen mielestä vaikea tunnistaa rungosta, mutta kuusi, koivu, paju ja pihlaja olivat kaikille tutumpia.  

Retken lopuksi kuultiin ensimmäinen luku Timo Parvelan Ella ja kaverit matkalla jamboreelle -kirjasta. Kirjan sankarit olivat eskarilaisille jo ennestään tuttuja. Kirja nauratti kuulijoita kovasti ja loppu tarina kuultiin Partioviikon edetessä. Eskarilaisten retki päättyi tietenkin partiolaisten sisaruspiiriin. 

"Jasun pitämällä partioretkellä lapsista mukavaa oli kaikki! Parhaiten jäi mieleen leikit; erityisesti sukkaformula kirvoitti hymyn huulille", Suojanen summasi esikoululaisten tuntoja.  

 

Partiosta yhteinen harrastus koko perheelle  

”Monien lasten vanhemmat käyvät esittelemässä omaa ammattiaan tai osaamisaluettaan päiväkodissa. Itse olen tehnyt päiväkotivierailun partioviikon puitteissa jo neljä kertaa. On hauskaa, kuinka lapset innostuvat tekemällä oppimisesta ja heistä on hauska tutustua partiotapoihin”, Suomen Partiolaisten viestintäkoordinaattorina työskentelevä Jaana Hopeakoski kertoo.  

”Eskarilaiset ovat aina innoissaan partiosta, luonnossa liikkumista ja partiotavoista. Partion voi aloittaa aikaisintaan 7-vuotiaana mutta perhepartion retkille voi osallistua myös pikkulapset oman huoltajansa kanssa”, Hopeakoski kertoo. ”Partioharrastus sopii myös aikuisille ja mukaan kannattaa lähteä rohkeasti. Partiosta voi tulla yhteinen harrastus koko perheelle!" 

 

Teemaviikon materiaali on esikouluille ilmainen ja esikoulut voivat käyttää materiaalia itselleen sopivana ajankohtana. Materiaali löytyy osoitteesta: https://www.partio.fi/ajankohtaista/esikoulujen-partioviikko. Vastaava teemaviikko järjestetään myös eka- ja tokaluokkalaisille syksyllä. Koululaisten Partioseikkailun materiaalit löytyvät sähköisesti: https://www.partio.fi/ajankohtaista/koululaisten-partioseikkailu 

Partio on avointa kaikille ja parhaiten oman lapsensa saa mukaan toimintaan lähtemällä itse vaikka ryhmänvetäjäksi. Lisätietoa aikuisena partion aloittamisesta.  

 

Teksti ja kuvat: Jaana Hopeakoski 

Kategoriat: Partiojärjestöt

Haku partion yhteiskuntasuhde-traineekoulutukseen on käynnissä!

Ke, 2018-05-02 13:25

Hei sinä vaikuttamisesta kiinnostunut 16-25-vuotias partiolainen! Tule oppimaan, miten maailmaa muutetaan Suomen Partiolaisten järjestämään y-traineekoulutukseen!  

Yhteiskuntasuhde-trainee koulutuksen jälkeen tiedät, miten yhteiskuntamme päätöksiä tehdään sekä osaat itse vaikuttaa niihin! Opit kansallisesta päätöksenteosta eduskunnassa sekä erilaisista nuoria ja partiota koskevista poliittisista teemoista. 

Kyseessä ei ole kuitenkaan pelkästään yhteiskuntaopin peruskurssi, vaan opit samalla olennaisia vaikuttamisen taitoja kuten esiintymistä, argumentointia ja päättäjien kohtaamista. Tärkeä vaikuttamisen taito on myös se, miten saamme muut mukaan muuttamaan maailmaa yhdessä kanssamme –siksi osana koulutusta osallistujat järjestävät omalla alueella kaikille nuorille avoimen tilaisuuden. Näissä tilaisuuksissa etsitään keinoja vahvistaa nuorten ääntä heidän omalla kotiseudullaan. Koulutuksen valtakunnallisilla lähijaksoilla saat eväät myös tämän tilaisuuden järjestämiseen.  

Koulutukseen kuuluu kaksi koko ryhmän viikonlopputapaamista Helsingissä (7.-9.9. ja 26.-28.10.) sekä osallistuminen SuomiAreenalle Porissa heinäkuussa 2019.  

Sinulta odotamme reipasta ja uteliasta asennetta sekä aitoa halua rakentaa yhteiskuntaa, jossa nuoria kuullaan ja kuunnellaan. Vaikuttamisen tavat ovat monet, joten kuka tahansa voi olla vaikuttaja. 

Mukaan valitaan hakemusten perusteella 30 osallistujaa. Hakemalla mukaan sitoudut osallistumaan koulutuksen lähijaksoihin sekä järjestämään osana koulutusta oman tapahtuman. Nuoret ovat moninainen joukko, joten myös me painotamme valinnoissa moninaisuutta. Tästä syystä toivomme hakijoiksi eritaustaisia partiolaisia ympäri Suomen. Osallistujille ei aiheudu kustannuksia koulutukseen osallistumisesta, sillä matkat, majoitus ja ruokailut korvataan. 

Hae mukaan y-traineeksi tällä lomakkeella 10.6. mennessä. Ilmoitamme valinnoista 21.6.2018 mennessä.  

Lisätietoja: 

Y-traineekoulutuksen johtaja Annakaisa Tikkinen, annakaisa.tikkinen@partio.fi  
Edunvalvontakoordinaattori Helka Otsolampi, helka.otsolampi@partio.fi

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta ja toteutetaan yhteistyössä eduskunnan partioparlamentaarikkojen kanssa. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.


 
Kuva: Suomen Partiolaiset, kuvassa Y-trainee 2016-2017 ohjelman osallistujia partioparlamentaarikkojen pj:n, kansanedustaja Mari-Leena Talvitien vieraana 
 

 

 

 

 

Kategoriat: Partiojärjestöt

Partioviikko innosti jakamaan partiotarinoita sosiaalisessa mediassa

Ma, 2018-04-30 14:33

Partioviikko 23.-29.4.2018 näkyi paikallisina tapahtumina, partion esittelytilaisuuksina sekä eri tavoin sosiaalisessa mediassa. Partiolaiset innostuivat jakamaan partiotarinoitansa #partiontakii-aihetunnisteella. Partioviikon tapahtumia oli koottu etukäteen uutiseen

- Partion Facebook-profiilikuvakehystä käytettiin 2800 kertaa. Ruotsinkielistä kehystä käytettiin 300 kertaa. 

- Partiolaiset esiintyivät Huomenta Suomen aamu-tv:ssä tiistaina 24.4.2018. Juttu ja haastattelu on katsottavissa MTV3:n sivuilla

- Partioviikko näkyi mediassa noin 50 kertaa. Lue esimerkiksi Porvoon partiotoiminnasta kertova artikkeli sekä Lappeenrannan partioparaatista kertova artikkeli

Esikoulujen Partioviikossa oli mukana 24 000 lasta tuhannesta eri esikoulusta. Lippukunnat tekivät esikouluihin vierailuita. 

#partiontakii-kampanja 

Partioviikon sosiaalisen median kampanja #partiontakii  lähti ideasta yhdistää Suomen Partiolaisten ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten partioviikolle suunnittelemat kampanjat.

"Kampanja lähti liikkeelle siitä, kun alettiin miettimään, että millä tavalla voitaisiin tuoda partio esille positiivisessa valossa ja kontaktoida tuhansia ei-vielä-partiolaisia", kertoo yhtenä puuhahenkilönä toiminut Jasper Kurjenniemi. Kampanja syntyi spontaanisti ja ryhmä valmisteli lyhyet ohjeet siitä, miten kampanjaan voi osallistua. Ohjeviestiä levitettiin partion sisäisen viestinnän kanavissa, WhatsApp-ryhmissä sekä Messengerissä partiolaiselta toiselle. Partiolaisilla oli pari viikkoa aikaa etsiä valokuvia ja miettiä, miten sanoittaa se, mitä partiolta on saanut. 

"Kun ihmiset kertovat omista aidoista kokemuksistaan, tulee kampanjasta todella helposti lähestyttävä ja mielenkiintoinen lukea, koska kaikilla meillä on eri tarina kerrottavana. Ideasta syntyi mahtava ilmiö!", Jasper iloitsee. 

Instagramissa #partiontakii -aihetunnisteella julkaistiin 23.-29.4. yhteensä 1585 julkista postausta. Kampanja starttasi uskomattomalla vauhdilla heti partioviikon maanantaina 23. huhtikuuta. Loppukirinä vielä sunnuntain aikana tehtiin noin kolmesataa postausta. Partioscout sai partioviikon aikana 45 uutta Instagram-seuraajaa. Profiilissa vieraili 1 416 henkilöä ja kattavuus oli 12 151 (+5 400 normaaliviikkoon nähden) tiliä. 

Twitterissä julkaistiin 47 twiittiä 32 eri twiittaajalta. Twiittien tavoittavuus oli 18 433 henkilöä. Facebook-postausten määrää voi vain arvella, sillä suurin osa postauksista jaettiin vain omille kaveriverkostoilleen. Kampanjan suosio yllätti myös LinkedInissä. Monet työelämään ehtineet partiolaiset kertoivat partiosta saamiaan oppejaan ja kokemuksiaan myös LinkedIn-verkostoilleen. 

Kampanjan kokonaiskattavuus liikkuu varmasti sadoissatuhansissa henkilöissä. Montako partiopostausta sinä näit partioviikolla? 

***

Partioon voi liittyä minkä ikäisenä tahansa. Tervetuloa mukaan! Liity täällä: partio.fi/liity

***

Teksti: Jaana Hopeakoski Kuva: Instagram-kuvakaappaus, jakokuva Anna Enbuske

 

 

Kategoriat: Partiojärjestöt

Nuorten työelämätaitojen inspiraatiopäivä

Ke, 2018-04-25 10:51

Partion nuorisoalan osaamiskeskus yhteistyössä SITRA, Opintokeskus Sivis ja Positiivinen CV järjestävät yhdessä Helsingin yliopiston Tiedekulmassa

NUORTEN TYÖELÄMÄTAITOJEN INSPIRAATIOPÄIVÄN

TO 24.5. 8.30-12.15 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4, Helsinki)

Vapaaehtoistyötehtävissä opitut asiat ovat tärkeitä työelämätaitoja erityisesti nuorille, jotka etsivät ensimmäisiä työpaikkojaan. Vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuus ja uusien asioiden omaksumisen taito ovat tulevaisuuden työelämässä tärkeämpiä kuin koskaan ennen. Nuorten työelämätaitojen inspiraatiopäivässä haluamme haastaa miettimään miten jokainen nuori pääsee osoittamaan ja käyttämään osaamistaan.

OHJELMA

8.30                  Tervetulosanat

ANTTI REINIKAINEN, Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen

KATI LOUNEMA, Opetusneuvos, Opetushallitus

8.45                  Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen esittely

TIMO SINIVUORI, KT, Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen johtaja, Suomen Partiolaiset

9.00                  Asiantuntijapuheenvuorot 

MARION FIELDS, VTT, asiantuntija, Opintokeskus Sivis

KIMMO MÄKI, KTT, yliopettaja – Haaga-Helia Opettajakorkeakoulu

KAISA VUORINEN, CEO, Positiivinen CV

PERTTU JÄMSÉN, KM, erityisasiantuntija, SITRA

10.30                Nuorten työelämätaidot partion näkökulmasta ja niiden sanoittaminen

LAURA KALERVO, Projektipäällikkö, ammatillinen opettaja Partion nuorisoalan osaamiskeskus, Nuorten työelämätaitojen ohjelma

10.45                Kahvitauko ja siirtyminen Tiedekulman Stage-tilaan

11.00                Forum teatteri – Business teatteri

Nuoren työhaastattelutilanne forumteatterin keinoin ja yhteinen keskustelu

 • Miten nuori sanoittaa osaamistaan?
 • Miten työnantajan edustaja hahmottaa nuoren osaamisen haettavaan tehtävään?

12.00 -12.15    Seminaarin päättäminen 

JAANA WALLDÉN, Opetus- ja kulttuuriministeriö

ILMI SALMINEN, Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen

 

Twitterkeskustelu #KOVAAOSAAMISTA seminaarin ajan:

Mikä on #KOVAAOSAAMISTA työelämässä? Miten, millä työkaluilla ja toimintamalleilla osaamista pitäisi tuoda näkyväksi työelämään hakeuduttaessa? Miten osaamista huomioidaan osana ammatillisia opintoja? Miten oman osaamisen arvostaminen vaikuttaa opiskelemaan ja työelämään siirryttäessä?

 

Ilmoittautuminen tilaisuuteen tästä linkistä viimeistään ma 21.5.2018.

Lisätietoja tilaisuudesta ja Partion nuorisoalan osaamiskeskuksesta: Timo Sinivuori p. 0400511534 timo.sinivuori@partio.fi

www.osaamiskeskus.partio.fi

#kovaaosaamista

 

Seminaarin jälkilöylyt ja mahdollisen yhteisen tutkimusintressin löytäminen

Seminaarin ja lounastauon jälkeen klo 13-15 kutsumme kiinnostuneet mukaan keskustelemaan mahdollisesta yhteisestä tutkimusintressistä vapaaehtoistoiminnassa ja harrastuksessa hankitun osaamisen tunnustamiseen liittyen oppilaitoksissa. Tavoitteena on kartoittaa nykytilaa sekä kehittämistarpeita epävirallisen ja arkioppimisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyen. Kysely on tarkoitus kohdistaa sekä koulutuksen järjestäjille valtakunnallisesti että eri järjestöissä toimiville nuorille. Tavoitteena tapaamisessa on löytää yhteisiä intressejä, näkökulmia ja tavoitteita kyselytutkimukseen. Tapaaminen järjestetään Tiedekulman Lounge-tilassa.

Seminaarin molempiin osiin ilmoittaudutaan samasta linkistä.

Ajankohta: 24.5.2018 08.30 - 12.15Paikka: Helsingin yliopiston TiedekulmaOsoite: Yliopistonkatu 4, Helsinki

Kategoriat: Partiojärjestöt

50 nuorta valmistui Value Based Leadership –koulutuksesta

Ti, 2018-04-24 18:35

Nuorten johtajien osaaminen syntyy omien arvojen ymmärtämisestä

Ensimmäiset 50 nuorta johtajaa valmistui tänään Suomen Value Based Leadership -koulutusohjelmasta. Diplomit jakoi tasavallan presidentti, Suomen Partiolaisten suojelija Sauli Niinistö Espoon Hanasaaressa järjestetyssä diplomiseremoniassa. Ruotsista lähtöisin olevan suositun koulutuksen tavoitteena on kouluttaa seuraavien vuosien aikana Suomeen tuhat nuorta johtajaa.

Johtajuus pohjautuu itsetuntemukseen ja monimuotoisuuden ymmärtämiseen  

Value Based Leadership (VBL) on vuonna 2017 Suomessa käynnistetty kokemusperäinen johtajuuskoulutus 20–29-vuotiaille. VBL-koulutus kehittää itsetuntemusta ja ihmisten välisten erojen ymmärtämistä johtajuuden perustana. Koulutukseen voivat hakea eri järjestöissä vapaaehtoistyönään johtamistehtävässä toimivat nuoret. VBL-koulutusohjelman tähtäin on korkealla: seuraavien vuosien aikana VBL:sta muodostuu Suomen tunnetuin nuorten johtajien koulutus. 

"VBL luo Suomeen lisää arvoja ja monimuotoisuutta ymmärtäviä johtajia, sukupolvelta toiselle siirtyviä johtajuusoivalluksia, vapaaehtoistoiminnassa opitun johtajuuden ymmärrystä ja arvostusta sekä sektorien välistä johtajuuskeskustelua.  VBL on nuorelle ainutlaatuinen mahdollisuus kasvaa - ei vain johtajana, vaan myös ihmisenä. Moni on antanut palautetta, että VBL on paras johtajuuskoulutus, mihin on koskaan osallistunut", toteaa viime vuonna VBL-koulutuksen fasilitaattorina toiminut Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola. 

Koulutukseen mallia Ruotsista 

VBL sai alkunsa Ruotsin kuninkaan säätiön ja Ruotsin partiolaisten yhteistyöstä, jotka ovat järjestäneet koulutusta menestyksekkäästi jo kymmenen vuoden ajan. Noin 80 suomalaista on aiemmin osallistunut Ruotsissa järjestetyille yhteiskursseille.  

Suomessa ensimmäiset Value Based Leadership -koulutukset järjestettiin vuonna 2017. Vaikka Suomen Partiolaiset toimivat koulutuksen järjestäjinä, koulutukseen voivat hakea muidenkin järjestöjen vapaaehtoistoiminnan johtajat. Tähän mennessä Suomen VBL-koulutukseen on osallistunut nuoria jo lähes 40 eri järjestöstä. Kurssin hakijamäärät kertovat, että kovatasoiselle nuorten johtajuuskoulutukselle on Suomessa kysyntää. Aiemmin Ruotsissa kouluttautuneista nuorista monet ovat koulutuksesta tehdyn vaikuttavuuskyselyn mukaan hyötyneet kurssista merkittävästi.  

VBL-koulutusten järjestämiseen etsitään jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita. VBL tarjoaakin yrityksille mahdollisuuden profiloitua nuorten johtajien tukijoina. 

Lue tasavallan presidentin kanslian uutinen tilaisuudesta. Katso kuvia tilaisuudesta.

 

Kuvat: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia

 

 

 

Kategoriat: Partiojärjestöt

Aina valmiina - Hanna Villaselle sankarimerkki

Ti, 2018-04-24 11:25

Partiolainen ei rajoita toimintakykyään vain koloiltoihin ja leireille, vaan tarttuu toimeen arjessakin, kun tarve sille tulee.

Partiojohtaja Hanna Villaselle Palokan Partiolaiset ry:stä on myönnetty Suomen Partiolaisten Sankarimerkki. Sankarimerkin voi myöntämisperusteidensa nojalla todeta olevan partiolaisten hengenpelastusmerkki, sillä se voidaan myöntää partiolaiselle suurta uhrautuvaisuutta osoittavasta teosta, jonka aikana partiolainen, autettava tai he molemmat ovat olleet ilmeisessä hengenvaarassa. Villasen kohdalla veden varaan joutuneen henkilön pelastustilanne tuli eteen viime kesänä kesätöiden yhteydessä.

"Olin töissä Lehtisaaressa (seurakunnan kesäkoti Jyväskylässä), jonne saa kuka vain saapua viettämään kesäpäivää. Kulkeminen saareen tapahtuu vesiteitä pitkin soutamalla, mutta toiset innostuvat myös uimaan tuon matkan", Villanen kertaa heinäkuisen päivän tunnelmia. 

Kuten vastaavanlaisissa tilanteissa yleensäkin, toiminnan hetki tulee vastaan yllättäen. Aivan tavallisena alkanut päivä sai käänteen, kun järveltä kuului avunhuuto. Mantereelta saareen aiemminkin uineen henkilön voimat olivat tällä kertaa ehtymässä liian aikaisin.

"Siinä tilanteessa ei voinut harkita ja epäillä, oliko hätä todellinen vai vitsailua. Oli tuuria, että olin jo matkalla, enkä vasta siinä tilanteessa alkanut suunnata veneellä järvelle", Villanen muistelee ja huomauttaa, että onneksi autettavan voimat riittivät vielä sen verran, että hän sai pidettyä itsensä pinnan päällä Villasen veneen saapumiseen saakka.

"Jos hän olisi ehtinyt painua pinnan alle, olisi ollut äärimmäisen haastavaa suunnata oikeaan suuntaan järvellä." 

Ansiomerkki myönnetään saajalleen ansioiden perusteella, kuten sen nimikin jo kertoo. Sankarimerkki on Suomen Partiolaisten ansioristijärjestelmän korkein merkki ja se voidaan tarvittaessa myöntää samalle henkilölle useammankin kerran, mikäli teot niin osoittavat. Ensimmäiset Sankarimerkit myönnettiin vuonna 1919. Villasen merkin numero on 61, mikä tarkoittaa, että kyseistä merkkiä ei suinkaan vuosittain kenellekään myönnetä.

Sankarimerkki luovutettiin Hanna Villaselle Palokan Partiolaisten Yrjönpäiväjuhlassa Jyväskylässä 23.4.2018. Tunnustuksen saaminen tuli Villaselle iloisena ja hämmentävänäkin yllätyksenä, vaikka hän olikin aiemmin ollut tietoinen kyseisen merkin olemassaolosta. Kun juhlasalista löytyi muiden juhlavieraiden seasta myös työpiiriin kuuluneita henkilöitä, aavisti Villanen, että jotain häneen liittyvää saattaisi olla tekeillä, mutta asian laajuus kävi ilmi vasta varsinaisena merkinluovutushetkenä. Muistot tapahtumista ovat ajatuksissa vielä selkeät, mutta tärkeimmäksi nousee helpotus: "Kun näin hänen olevan illalla rannalla vastassa saaresta palaavia kavereitaan, minut valtasi helpotus. Oli hieno hetki huomata, että kaikki on kunnossa." 

 

Teksti: Viivi Keinänen
Kuvat: Atte Kesti

 

 

Kategoriat: Partiojärjestöt

Partioviikolla 23.-29.4. tehdään harrastus näkyväksi - tule tutustumaan!

Ti, 2018-04-17 17:15

Valtakunnallista Partioviikkoa vietetään 23.-29.4.2018. Partiolaiset näkyvät tavallista enemmän katukuvassa ja järjestävät erilaisia tapahtumia ympäri Suomen. Partioviikolla muun muassa esitellään partiotoimintaa, pidetään partiolaisten omia juhlia ja iltanuotioita sekä kisaillaan partiotaitokisoissa.  Seuraa Partioviikon tapahtumia sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #partiontakii ja #partioscout.  

Partioviikolla tapahtuu ympäri Suomen    

Partiota esitellään yleisölle eri tavoin partioviikolla. Tervetuloa tutustumaan partioon PopUp-koloille ja muihin yleisölle avoimiin tapahtumiin!  

La 21.4. SUURI ILTANUOTIO Parikkalassa. Lisätietoa FB-tapahtumasta.   

La-su 21.-22.4. RETKELLE-MESSUT Jyväskylässä. Lisätietoa FB-tapahtumasta.   

Ma 23.4. YRJÖNPÄIVÄN JUHLA Porissa. Lisätietoa FB-tapahtumasta.   

Ma ja ti 23.-24.4. PARTION ESITTELYTAPAHTUMA Imatralla ja Lappeenrannassa. Lisätietoja täältä.   

Ma 23.4. PARTION ESITTELYTAPAHTUMA Nurmijärvellä klo 18.00-19.30 (Valkjärventie 79). Lisätietoja täältä.     

Ti 24.4. KAHVINJAKOTEMPAUS työmatkalaisille Keravan rautatieasemalla  

Ke 25.4. PARTIOMESSU Jyväskylän kaupunginkirkossa klo 18. Lisätietoja FB-tapahtumasta.   

Ke 25.4. KAHVINJAKOTEMPAUS työmatkalaisille Turun Kauppatorilla klo 7-9 ja klo 15-17  

Ke ja to 25.-26.4. PARTION ESITTELYTAPAHTUMA Iso-Kristiinassa Lappeenrannassa. Lisätietoja täältä.      

Ke 25.4. PARTIOTAITOPÄIVÄ Kirkkonummen K-Citymarketilla. Lisätietoja täältä.     

To 26.4. Maailman 6. nopein PARTIOTAITOKILPAILU AIKUISILLE Helsingissä. Kilpailu on nopea, parin tunnin ohjelma, joka antaa mahdollisuuden karata pois arjen pyörteistä ja testata omia taitoja. Kyseessä on kuudetta kertaa järjestettävä joukkuekilpailu, jossa kisataan 3-5 hengen joukkueissa. Kisa on tarkoitettu yli 18-vuotiaille aikuisille sekä ei-vielä-partiolaisille. Ilmoittautuminen on auki 22.4. asti osoitteessa kuksaan.fi/20422. Lisätietoja täältä

Pe 27.4. PARTIOLAULUILTA nuotion ääressä kävelykatu Oleksilla Lappeenrannassa kello 17.30—19.30. Istuinalusta ja nuotioeväät (esim. makkaraa/maissia/vaahtokarkkeja) mukaan. Lisätietoja täältä.     

La 28.4. Törmä-PARTIOTAITOKILPAILUT Helsingissä. Lisätietoja täältä.   

Su 29.4. Supersupe-SUDENPENTUTAPAHTUMA Helsingissä. SuperSupe järjestetään sunnuntaina 29.4.2018 Laakson ratsastuskentän ympäristössä klo 9.30–16.00. Lisätietoja täältä.     

Su 29.4. PARAATIPÄIVÄ Lappeenrannassa. Lähtö Marian aukiolta 29.4. kello 13.15. Lisätietoja täältä.    

Su 29.4. PARTIOMESSU ja hulinaa Tuomiokirkonmäellä Helsingissä. Tervetuloa sunnuntaina 29.4. klo 10 partiomessuun Tuomiokirkossa. Lisätietoja täältä.     

 

Teksti: Jaana Hopeakoski, kuvat: Eeva Helle, Anna Enbuske 

 

Kategoriat: Partiojärjestöt

Anni Ylinen ja Janne Heiskanen ovat vuoden toimivat partiojohtajat

Ma, 2018-04-16 15:29

Vuoden 2018 Toimiva partiojohtaja -apurahat on myönnetty Anni Yliselle Hämeen Partiopiiristä ja Janne Heiskaselle Pääkaupunkiseudun Partiolaisista. Anni ja Janne ovat yhteistyöhaluisia ja vastuuntuntoisia nuoria partiojohtajia, jotka ovat vieneet partioliikettä eteenpäin viestinnän keinoin. Vuotuiset apurahat jakoi Partiosäätiön hallintoneuvosto.

Anni on nuori vastuunkantaja

Anni Ylinen (26), Partiolippukunta Härmälän Ilvestytöistä Tampereelta toimii vaativissa johtajatehtävissä piiri- ja lippukuntatasolla. Anni on opiskellut arvopohjaista johtajuutta Value Based Leadership -koulutuksessa.  

”Partiossa olen oppinut sosiaalisia taitoja, ryhmässä toimimista, organisointitaitoja... lähes kaikkea! Partio on myös opettanut menemään oman mukavuusalueen ulkopuolelle, niin johtamistehtävissä kuin fyysisissä haasteissakin. Uskoisin, että en olisi minä ilman partiossa hankittua osaamista ja partion mahdollistamia kokemuksia ja elämyksiä”, Anni kertoo.  

Anni on kartuttanut osaamistaan mm. medialähettiläänä, viestintäryhmän jäsenenä, tapahtumajohtajana ja piirin varajohtajana. Keskusjärjestössä Anni on toiminut erilaisissa viestinnän pesteissä sekä myös työntekijänä Roihu 2016 -leirin projektikoordinaattorina.

”Partiolle on yhä enenevissä määrin kysyntää tulevaisuudessa. Uskon aidosti, että partio on ratkaisu moniin haasteisiin, kuten syrjäytymiseen sekä lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin”, Anni pohtii. ”Partion arvot ovat edelleen tässä päivässä, mutta niiden oikealla tavalla julkituomiseen pitää kiinnittää huomiota, jotta ne saavat ansaitsemansa arvostuksen ja huomion myös ei-partiolaisten keskuudessa. Tärkeintä on, että partiolaisuus olisi mahdollista ihan jokaiselle.” 

Jannen säkenöivä persoona ei jätä muita varjoonsa

Janne Heiskanen (24), Timanttipartiosta Vantaalta on lippukuntatoiminnan lisäksi ollut viiden vuoden ajan aktiivinen toimija Vantaan aluejärjestössä Partiokannuksessa sekä piirissään Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa. Janne on ollut partion medialähettiläänä ja toiminut Roihu-leirin somepäällikkönä tuoden partiolle valtavasti näkyvyyttä kohderyhmän keskuudessa ja tehden partiota tutummaksi uusille yleisöille.

Janne on idearikas ja eteenpäin pyrkivä ja vie asiat aina maaliin saakka. Hän on säkenöivä persoona ja hän näkee isot tavoitteet tärkeämpänä kuin oman edun tavoittelun tai henkilökohtaiset pyrkimykset.

”Tärkeimmät asiat partiossa on saada muut ylittämään itsensä ja itsensä ylittämään itsensä. Toivon, että nuoret saavat yhtä paljon irti partiosta kuin minäkin olen jo tähän mennessä saanut”, Janne toteaa. 

Uusia näkökulmia uusista lippukunnista

Kumpikin apurahan saajista on vaihtanut lippukuntaa elämäntilanteen vaihtuessa. Annin kasvattilippukunta on Mäntänvuoren Partiolaiset Mänttä-Vilppulassa ja Jannen partiopolku on alkanut Korven Vaeltajissa Imatralla. Pääkaupunkiseudulle muuttamisen seurauksena Janne perusti Timanttipartio-lippukunnan Vantaalle vuonna 2013. Janne on ollut koko lippukunnan elinkaaren ajan sen kantava voima. Sataan jäseneen nopeasti yltänyt Timanttipartio on monessa suhteessa edelläkävijä erityisesti uusien aikuisten mukaanotossa ja houkuttelevan lippukuntaviestinnän toteuttamisessa.  

”Paremmalla yhteistyöllä niin partion sisällä kuin ulkopuolellakin saadaan meistä vielä vaikuttavampi liike, johon yhä useampi lapsi ja aikuinen löytää mukaan. Kun kehitetään toimintatapoja yhdessä, pääsemme paremmin tähän maaliin”, Janne visioi.  ”Liputan myös vahvasti paremman johtajuuden kehittämisen puolesta.” 

Kategoriat: Partiojärjestöt