You are hereAviapartion sääntömääräinen syyskokous 29.11.2018

Aviapartion sääntömääräinen syyskokous 29.11.2018


By riikka.rahtola - Posted on 15 Marraskuu 2018

Tervetuloa Aviapartion sääntömääräiseen syyskoukseen torstaina 29.11. kololle klo 18.00. Kokouksen esityslista on liitteenä. Vuorossa on henkilövalintojen vuosi, eli lippukunnanjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnat. Asetu ehdolle!

Kokouspäivä 29.11. on myös Aviapartion perustamisen virallinen 10-vuotissyntymäpäivä!

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen muiden jäsenten kanssa
1) johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
2) kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa
3) pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin, partiopiiriin ja muihin sidosryhmiin.

Hallituksen tehtävänä on
1) suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten, sääntöjen, lain sekä partiosta yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta
2) pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksi liittymis- ja erottamiskysymykset
3) huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta
4) valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat
5) toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset

Hallituksen muodostamisessa pyritään huomioimaan lippukunnan avainroolien ja tehtävien hoitaminen, esimerkiksi johtokolmikko (lippukunnanjohtajan lisäksi ohjelmavastaava ja pestivastaava), ikäkausien näkökulma, talousosaaminen ja viestintä. Hallitukseen valittavien tulee sitoutua hallituksen tehtäviin ja kokouksiin noin kerran kuukaudessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksesta on paikalla. Kokouksia voidaan pitää myös etäkokouksina.

 

LiiteKoko
Aviapartio_syyskokous_2018_esityslista.pdf181.22 Kt

Tapahtumatiedot

Pvm: 
29.11.2018 - 18:00 - 20:00
Paikka: 
Kololla, Käräjäkuja 1 B, 01510 Vantaa
Vapaa määrittely