Partiosanastoa

Akela = 7–10-vuotiaiden ryhmän (lauman) johtaja, yleensä vähintään 18-vuotias.

EVP = Ei-vielä-partiolainen, eli kaikki ne, jotka eivät vielä harrasta partiota.

Joukkue = 10–12-vuotiaiden seikkalijaryhmä.

Kolo = Tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat.

Lauma = 7–10-vuotiaiden sudenpentujen ryhmä.

Lippukunta = Partiolippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö. Lippukunnat ovat usein itsenäisiä yhdistyksiä, useimmat rekisteröityjä.

Partioasu = Virallista partioasua käytetään mm. paraateissa ja muissa juhlallisissa tapahtumissa. Partioasu on sininen partiopaita merkkeineen (sudenpennuilla sudenpentupaita) sekä siniset siistit housut tai hame.

Partiohuivi = Partiolaisen paras tunnusmerkki. Jokaisella lippukunnalla on omanlainen huivinsa.

Partiopiiri = Lippukunnat ympäri Suomen jakaantuvat maantieteellisen sijaintinsa perusteella partiopiireihin. Aviapartio kuuluu Pääkaupunkiseudun Partiolaisiin.

Röhlä = Trangian eli retkikeittimen kahvalle on monta nimeä

Samoaja = 15–17-vuotias partiolainen.

Samoajaluotsi = Ikäkauden aikuinen, joka tukee ryhmän toimintaa, yleensä yli 18-vuotias.

Sampo = 10–12-vuotiaiden ryhmän johtaja, yleensä yli 18-vuotias.

Seikkailija = 10–12-vuotias partiolainen.

Sisupartiolainen = Partiolainen, joka tarvitsee erityistä tukea vamman tai pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia.

Sudenpentu = 7–10-vuotias partiolainen.

Tarpoja = 12–15-vuotias partiolainen.

Tarpojaluotsi = Ikäkauden aikuinen, joka tukee ryhmän toimintaa, yleensä yli 18-vuotias.

Trangia = retkikeitin, toimii Marinol:illa tai kaasulla

Vaeltaja = 18–22-vuotias partiolainen.

Vaeltajaluotsi = Ikäkauden aikuinen, joka tukee ryhmän toimintaa, yleensä yli 22-vuotias.