Ryhmät

Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela. Aviapartiossa toimivat laumat ovat sekalaumoja, joissa on mukana sekä tyttöjä että poikia.

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikoittaisissa laumailloissaan lauma oppii toiminnallisesti erilaisia taitoja, joita ei koulussa opeteta! Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa, kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa.

Seikkailijat ovat 10–12 -vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa. Aviapartiossa seikkailijat toimivat sekajoukkueissa, joissa on mukana sekä tyttöjä että poikia.

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi! Seikkailijaikäkausi kestää 2–3 vuotta.

Tarpojiksi kutsutaan 12–15 -vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, osa sekavartioissa, osassa tytöt ja pojat omissa ryhmissään. Vartiossa on 4–12 tarpojaa, jotka kokouksissa ja muissa partiotapahtumissa kertaavat ja syventävät jo opittuja taitoja. Oma ryhmä on tarpojalle hyvin tärkeä. Tarpojavartiota johtaa 15–17 -vuotias samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.

Samoajat ovat 15–17 -vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4–12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain tai harvemmin. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tämän tehtävässä ja huolehtii tämän osaamisesta.

Kokouksissaan samoajat valitsevat itse aktiviteetit, joita he tekevät. Valinnanvaraa riittää kädentaidoista erilaisiin pohdintatehtäviin! Lisäksi he tapaavat muita samanikäisiä samoajia erilaisissa partiotapahtumissa ja partiotaitokilpailuissa. Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana myös ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.

Vaeltajat 18–22 -vuotiaat, toimivat projektiryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

Aikuiset Partio-ohjelma päättyy 22 vuoden iässä. Aikuisilla eli yli 22-vuotiailla partiolaisilla on kuitenkin tärkeä rooli partiotoiminnan tukijoina ja mahdollistajina nuoremmille partiolaisille. Partioon voi liittyä myös aikuisena!

Partiossa löytyy tekemistä kaiken ikäisille – aikaisempaa partiokokemusta ei tarvita! Partiossa aikuinen voi toimia aktiivisesti viikkotoiminnassa esimerkiksi laumanjohtajana, hallituksen rivijäsenenä taikka projektiluontoisemmin asiantuntijana, retkeilyvälinevastaavana tai vaikka leirikokkina. Mahdollisuuksia on monia ja jokainen edellä mainittu ja moni muu tehtävä on erittäin tärkeä lippukunnan toiminnan kannalta.

Lisäksi järjestämme omaa toimintaa aikuisille partiolaisille muutaman kerran vuodessa. Nämä tapaamiset voivat olla esimerkiksi retkeily- tai kädentaitojen kohentamista, yhdessä kokkailua, urheilua tai saunomista.